لوله کشی مناسب برای جلوگیری از ترکیدگی لوله

لوله کشی مناسب برای جلوگیری از ترکیدگی لوله

 

لوله کشی مناسب برای جلوگیری از ترکیدگی لوله به شرح زیر می باشد:

كليه لوله هاي آب سرد و گرم و برگشت آب گرم مصرفي وتهويه ازنوع   PE-RT/ALL/PE-RTتا

قطر ” ۱,۵مي باشد ، مگر آن كه در نقشه ها و مقادير كار نوع ديگري ذكر شده باشد.

 

لوله ها بايد برابر نقشه راست – شاقولي و حتي المقدور بدون خم موازي با ديوار يا عمود بر ديوارهاي ساختمان اجرا گردد.

 

كليه لوله هائي كه از داخل و يا زير ديوارها عبور مي نمايد بايد در برابر ترکیدگی لوله محافظت گردند.

 

از اجراي لوله ها بموازات پي هاي و يا ديوارهاي باربر در فاصله اي كمتر از يك متر از آنها جز با تصويب دستگاه نظارت خودداري شود.

 

كليه لوله هائي كه پائين تر از پي ها و يا ديوارهاي باربر اجرا مي گردند بايد در خارج از زاويه ۴۵درجه پي قرار گيرد مگر اينكه جز اين تصويب شده باشد.

 

لوله را بايد بمــوازات هم كار گذاشته و فاصله آنها از يكديگر بايد باندازه اي باشد كه عايق كاري كامل لوله ها و دسترسي به شيرها براي بازديد و تعمير مسير باشد.

 

كليه لوله هائي كه در خارج ساختمان و يا ديوارهاي خارجي ساختمان اجرا مي گردند بايستي در مقابل يخبندان محافظت و ايزوله گردند.

 

شيب لوله هاي آبرساني در كانال كف بطرف موتورخانه مي باشد.

 

كليه لوله هاي افقي سرد و گرم و برگشت بايد شيب يكنواختي دست كم برابر يك درهزار بسمت نقاط پائين دست لوله كشي داشته باشد تا هنگام

 

لزوم و در صورت تشخیص ترکیدگی لوله و برای رفع نم و رطوبت بتوان آنها را تخليه كرد.

 

از اجراي لوله هاي آب در بالاي دستگاه هاي برقي خودداري گردد و درصورت نياز بايد با نظر دستگاه نظارت نسبت به تعبيه سيني مسي قطره گير در

 

بالاي دستگاه اقدام گردد.

 

پس از پايان كار روزانه لوله كشي بايد انتهاي سرباز لوله ها بوسيله درپوش و يا كرباس و يا ديگر مواد تصويب شده بسته گردد تا از ورود مواد خارجي به

داخل لوله ها جلوگيري گردد.

 

ارتفاع نصب شيرها و يا سر لوله ها از كف تمام شده بشرح زير مي باشد:

الف – دستشويي ۵۲سانتيمتر

ب – آشپزخانه ديواري ۱۰۰سانتيمتر – توكاسه ۵۲سانتيمتر

ج – شير مخلوط وان ۶۵سانتي متر

ح – فلاش والو ۸۰سانتي متر

خ – شير توالت تخت شرقي ۳۰سانتي متر

ر – توالت فرنگي ۳۰سانتيمتر

 

س- فلاش تانك ۱۸۰سانتيمتر

فاصله دو سر لوله جهت شير مخلوط دوش و ظرفشويي و وان وشير مخلوط ديواري ۱۸-۱۶سانتيمتر از يكديگر مي باشد.

 

فاصله دو سر لوله جهت دستشويي ۲۰سانتيمتر مي باشد.

 

در شيرهاي مخلوط شير آبسرد در سمت راست و شير آبگرم در سمت چپ قرار ميگيرد.

 

پس از اتمام لوله كشي سيستم آبرساني بايد بمدت ۲۴ساعت تحت فشار ۱۰اتمسفرآزمايش گردد.

 

لوله آب گرم مصرفي و برگشت آبگرم بايستي با عايق پلييورتان يا فومپلياتيلن به ضخامت يك اينچ عايقكاري شوند.

 

جهت جلوگیری از ترکیدگی لوله و رفع نم و رطوبت،  اطراف كليه لوله هاي در خارج كانال بايستي ماسه خشك  (ماسه بادي) ريخته شود

و از ريختن گچ و يا خاك همراه با گچ در اطراف لوله خودداري گردد.

 

كليه شير فلكه هاي كشوئي- توپكي– يكطرفه- سوزني و صافي ها تا قطر ۱۲اينچ از نوع برنجي دنده اي با فشار كار ۱۵۰ پوند براينچ مربع و قطر ۳اينچ و

بيشتر از نوع چدني با اتصال فلنجي با فشار كار  ۱۲۵ پوند بر اينچ مربع خواهد بود مگر آنكه در نقشه ها و مقادير كار نوع ديگري ذكرشده باشد.

 

موارد بالا لوله کشی مناسب برای جلوگیری از ترکیدگی لوله را به شکل مختصر توضیح داده است که می توان همواره از استانداردها یاد شده استفاده نمود.

 

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*