بایگانی برچسب : havakesh

اهمیت لوله كشی ونت یا هواكش در شبكه فاضلاب

11-4.jpg - 84.39 Kb

اهمیت لوله كشی ونت یا هواكش در شبكه فاضلاب: سيستم لوله کشی ونت یا هواكش یكي از مهم ترین قسمت های شبكه ی لوله كشی فاضلاب را تشكیل می دهد. وظيفه ی اصلی آن این است كه فشار هوا را در لوله های فاضلاب در حد فشار جو نگاه دارد. در گذشته توجه جدی به این قسمت نمیشد و تصور عمومی ... ادامه مطلب »