بایگانی برچسب : شیب بندی

اندازه گذاری لوله های قائم هواکش فاضلاب

اندازه گذاری لوله های قائم هواکش فاضلاب  هواکش فاضلاب  اندازه گذاری لوله های فرعی هواکش (قائم یا افقی) فاصله بین بست ها شیب بندی لوله ها جهت تخلیه مناسب فاضلاب باید لوله های دارای شیب مناسب و یکنواختی باشد بدین منظور در طول مسیر افقی لوله ها ، بر اساس جدول زیر شیب لازم را به دست آورید. شما می توانید ... ادامه مطلب »