بایگانی برچسب : دریپر دار

لوله های دریپردار با دریپر استوانه ای پلی ران اتصال

این مطلب برای معرفی لوله های دریپر دار ساخت کارخانه پلیران اتصال از نوع لوله دریپر استوانه ای یا Round Drip line است. برای استفاده از این لوله ها نیاز نیست که مانند قدیم قطره چکان خریداری کرده و آن را روی لوله نصب کنید. بلکه این لوله های دریپر دار از ابتدا و در کارخانه با قطره چکان های ... ادامه مطلب »