بایگانی برچسب : آبیاری تیپ

شکل مناسب آبیاری نواری یا تیپ

در این متن میخواهیم در باری الگو و شکل مناسب چینش لوله ها و لترال ها در آبیاری نواری یا سیستم نوار آبیاری صحبت کنیم. به این دلیل باید دانست که منظور از الگوي مناسب سيستم تيپ، مسير و جهت قرارگيري لوله هاي اصلي و فرعي و همچينن امتداد لوله هاي تيپ در يك مزرعه گندم است كه عمدتاً توسط ... ادامه مطلب »