گندزدایی

گندزدایی

موضوع: ته نشینی و بهبود فسفروس به عنوان یک محصول قابل استفاده.

شرح: گندزدایی اشعه UV ، انرژی الکترومغناطیس را از یک لامپ آرک جیوه ای به آب دورریز منتقل می کند. اشعه الکترومغناطیس از طیف ۱۰۰ تا ۴۰۰nm به سلول های باکتریایی نفوذ و به عنوان باکتری کش عمل کنند. جیوه معمولی در لامپ های <<یووی>> تبخیر می شود. این لامپ ها حاوی الکترودهایی هستند که تولید اشعه UV را با ضربه به آرک الکتریکی تسهیل می کنند. این الکترودها بسیار حساس هستند و ویرانی آنها منبع اصلی شکست در سیستم گندزدایی UV است. فناوری گندزدایی مایکروویو UV با استفاده از لامپ های UV جیوه ای بدون الکترود و مجهز به میکروویو ، نیاز به الکترود را از بین می برد. در این فناوری ، فناوری میکروویو به وسیله مگنتررون ها (magnetron) تولید و از طریق راهنمای موج به بخش های لامپ کوارتر راهنمایی می شود که حاوی گاز آرگون است. انرژی میکروویو هدایت شده، اتم های آرگون را تحریک می کند که آنها نیز به نوبه خود اتم های جیوه را تحریک می کنند و به این ترتیب در فرآیند کاهش فعالیت اتم از زیاد به حالت معمول اشعه تولید می شود (مانند اتفاقی که در لامپ های UV می افتد). لامپ های بدون الکترود در فشار کم فعالیت می کنند که این امر از خطرات ایمنی می کاهد و بر طول عمر لامپ می افزاید. لامپ های UV میکروویو انعطاف پذیری بیشتری در تنوع پارامترها ایجاد می کند مانند قطر لامپ.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*