جمع آوري و دفع فاضلاب

جمع آوري و دفع فاضلاب ( با محصولات فاضلابی شرکت پلیران )

این صفحه برای معرفی اتصالات فاضلابی پلیران اتصال تخصیص داده شده است

اتصالات فاضلابی پلیران

مساله بيرون راندن فاضلاب از محيط زيست انسان از زماني به وجود آمد كه مردم به زندگي گروهي روي آوردند. با پيدايش شهرها وگسترش شبكه هاي آب رساني انسان براي پاك سازي وپاك نگهداري زندگي خويش بيرون راندن پساب هاي به دست آمده پسنديده و لازم ديد. با بزر گ شدن شهرها وافزايش جمعيت آن ها ازيك سو وگسترش صنايع و كارخانه ها از سوي ديگر مساله آلودگي محيط زيست روز به روز اهميت بيشتري پيدا مي كند.وجود فاضلاب ها يكي از عوامل آلودگي محيط زيست است و بنابراين بايستي آن ها را جمع آوري و دفع نمود. فاضلاب ها بسته به شكل پيدايش آنها به سه گروه تقسيم مي گردد: فاضلاب هاي خانگي ؛ فاضلاب هاي صنعتي و بالاخره فاضلاب سطحي.

فاضلاب خانگي:

فاضلاب هاي خانگي تشكيل شده اند از فاضلاب دستگاه هاي بهداشتي خانه ها مانند توالت ها ،حمام ها ،دست شويي ها ؛ ماشين لباسشويي ؛ماشين ظرفشويي و پساب آشپزخانه ها يا فاضلابي كه از شست وشوي قسمت هاي مختلف خانه بدست مي آيد.

فاضلاب صنعتي:

فاضلاب صنعتي و پساب كارخانه ها به نوع فراورده هاي كارخانه بستگي دارد. تنها قسمتي از فاضلاب كارخانه ها كه تقريبا در تمام كارخانه ها يكسان است فاضلاب به دست آمده از تشكيلات خنك كننده آن هاست.

فاضلاب سطحي:

آب هاي سطحي ناشي از بارندگي و ذوب يخ و برف ها به علت جريان در سطح زمين و تماس با آشغال ها وكثافت هاي روي زمين و شستن سطح خيابان ها و پشت بام ها آلوده مي شوند وفاضلاب سطحي ناميده مي شوند.

در ادامه مطلب درباره جمع آوري و دفع فاضلاب خانگي و آب باران ساختمان ها بحث ميكنيم.

شبكه جمع آوري فاضلاب وهواكش:

در شكل ۱-۱۱ نمايي ساده از شبكه جمع آوري فاضلاب نشان داده شده است. شبكه جمع آوري فاضلاب وهواكش شامل قسمت هاي زير است:

سيفون:

وسيله اي است كه از يك طرف به وسيله بهداشتي واز طرف ديگر به شاخه افقي فاضلاب اتصال دارد. وجود آب در داخل سيفون باعث جلوگيري از عبور هوا و گاز درون شبكه به داخل ساختمان مي شود.

لوله افقي فاضلاب :

ازاين لوله براي انتقال فاضلاب از سيفون به لوله قائم فاضلاب استفاده مي شود.

لوله قائم فاضلاب :

فاضلاب از طريق لوله هاي افقي وارد لوله قائم شده به طرف پايين حركت مي كند.

لوله هواكش:

براي ايجاد ارتباط شبكه فاضلاب با جو و تخليه گاز و هواي شبكه به بيرون مي باشد ويكي از مهم ترين قسمت هاي شبكه لوله كشي فاضلاب است كه تا روي بام امتداد مي يابد. شكل ۱-۱۱

اتصالات فاضلابی پلیران

اتصالات فاضلابی پلیران

شبكه جمع آوري فاضلاب با هواكش انفرادي:

در شكل ۲-۱۱ شبكه جمع اوري فاضلاب با هواكش انفرادي نشان داده شده است.همان طور كه در شكل ملاحظه مي شود شبكه جمع آوري فاضلاب با هواكش انفرادي شامل قسمت هاي زير است:

-لوله هاي افقي فاضلاب

-لوله قائم فاضلاب

-لوله افقي اصلي فاضلاب

-لوله هاي هواكش هر يك از وسايل بهداشتي

-لوله هاي افقي هواكش

-لوله قائم هواكش

فاضلاب وسايل بهداشتي از طريق لوله هاي افقي فاضلاب به لوله قائم فاضلاب مي ريزد و از طريق قائم فاضلاب وارد لوله افقي اصلي شده وسپس از طريق اين لوله ازساختمان خارج مي شود.شبكه هواكش داراي لوله هاي افقي و لوله عمودي است.لوله هواكش هر يك از وسايل بهداشتي بعد از سيفون انشعاب گرفته شده و به يكديگر وصل مي شود واز طريق لوله هاي افقي به لوله قائم هواكش متصل مي گردد.

لوله قائم هواكش از يك طرف از بالاي بالاترين مصرف كننده ها و از زير پايين ترين وسايل بهداشتي به لوله قائم فاضلاب متصل مي شود. به طور كلي هدف از استفاده از لوله كشي هواكش ايجاد فشار مثبت بر روي سيفون ها وجلوگيري از تبخير آب درون آن وسهولت در حركت فاضلاب درون لوله هاي افقي وقائم فاضلاب است.موضوع مهمي كه در مورد لوله هاي هواكش بايد به آن توجه شود اين است كه لوله افقي هواكش بايد بالاتر از وسايل بهداشتي قرار گيرد ولوله هاي افقي هواكش وفاضلاب بايد داراي شيب مناسبي در جهت عكس يكديگر باشند.استفاده از سيستم انفرادي بيشتر در مورد شبكه هاي فاضلابي است كه تعداد وسايل بهداشتي در آن زياد باشد و فاصله لوله قائم فاضلاب از وسايل بهداشتي دوربوده وامكان اتصال لوله قائم فاضلاب نزديك به وسايل بهداشتي ممكن نباشد.

شبكه جمع آوري فاضلاب با هواكش مداري:

شكل ۳-۱۱روش جمع آوري فاضلاب با هواكش مداري را نشان مي دهد.در اين روش به جاي استفاده از هواكش انفرادي براي هر يك از وسايل بهداشتي براي هر خط افقي فاضلاب يك لوله هواكش در نظر گرفته مي شود كه در نقطه اي بالاتر از وسايل بهداشتي به لوله قائم هواكش متصل مي شود وطرف ديگر لوله هواكش نيز به زير وسايل بهداشتي كه در پايين ترين قسمت ساختمان قرار دارند به لوله قائم فاضلاب متصل مي شود.در اين سيستم به جاي ارتباط لوله هاي افقي فاضلاب توالت ها به هواكش مي توان لوله قائم هواكش رابه لوله قائم فاضلاب مطابق شكل ۳-۱۱به شكل مورب متصل نمود.

اتصالات فاضلابی پلیران

اتصالات فاضلابی پلیران

سامانه فروش محصولات پلي ران اتصال ، توليد كننده لوله و اتصالات متنوع براي فاضلاب ساختماني و صنعتي

برای دریافت پیش فاکتور و همچنین دریافت لیست قیمت لوله و اتصالات پلی ران اتصال می توانید با ما تماس حاصل فرمایید

صفحات مرتبط با اتصالات فاضلابی پلیران

آشنایی و خرید اتصالات جوشی فاضلابی

آشنایی و خرید اتصالات و لوله های پوشفیت پلیران

آشنایی و خرید اتصلات و لوله های پوشفیت کاملا بی صدا

خرید و فروش شیر آلات و اتصالات صعنتی آب

خرید و فروش تخصصی ئشیر آلات صنعتی میراب

اتصالات فاضلابی پلیران

لیست قیمت

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*