خریداران

شرکت فلار

poliran price list

خريدار :‌ شرکت محترم فلار محل پروژه : استان البرز – شهر کرج زمان : تابستان سال ۹۷ تعداد خرید : ۱مرتبه اقلام : اقلام پلی اتیلن جوشی با مارک پلی ران برای سیستم های فاضلاب ساختمانی شماره هاي تماس : شماره تماش مشتریان در دفاتر سامانه فروش پليران موجود است ، در صورت نیاز تماس حاصل فرمایید. ادامه مطلب »

شرکت شفق باران

poliran price list

خريدار :‌ شرکت محترم شفق باران محل  پروژه : استان زنجان زمان :  تابستان سال ۹۷ تعداد خرید : ۲ مرتبه اقلام : اقلام پوش فیت با مارک پلی ران برای سیستم های فاضلاب ساختمانی شماره هاي تماس : شماره تماش مشتریان در دفاتر سامانه فروش پليران موجود است ، در صورت نیاز تماس حاصل فرمایید.   ادامه مطلب »

همکاران

این بخش از وبسایت سامانه فروش پلی ران برای معرفی برخی از مشتریان (خریداران) از دفتر فروش پلیران است و رضایت نامه های آنها از خدمات این سامانه اینترنتی فروش پلیران در آن رائه میگردد. ادامه مطلب »

رضايتنامه جناب آقاي حسین زاده

نامه رضايتمندي از سامانه فروش آوين گستر خريدار :‌ جناب آقای حسین زاده محل  : استان خراسان جنوبی زمان : زمستان ۹۶ اقلام : اقلام پيچي با مارک پلی ران برای سیستم های انتقال آب کشاورزی شماره هاي تماس : شماره تماش مشتریان در دفاتر سامانه فروش پليران موجود است ، در صورت نیاز تماس حاصل فرمایید.   ادامه مطلب »

رضايتنامه جناب آقاي بزي

نامه رضايتمندي از سامانه فروش آوين گستر خريدار :‌ جناب آقای بزي محل  : استان سيستان و بلوچستان زمان :  پاييز و زمستان ۹۶ اقلام : اقلام پيچي با مارک پلی ران برای سیستم های انتقال آب کشاورزی شماره هاي تماس : شماره تماش مشتریان در دفاتر سامانه فروش پليران موجود است ، در صورت نیاز تماس حاصل فرمایید.   ادامه مطلب »

جناب حسین زاده

  خريدار :‌ جناب آقای حسین زاده محل  : شهرستان سرایان – استان خراسان جنوبی زمان :  بهار سال ۹۵ اقلام : اقلام پيچي با مارک پلی ران برای سیستم های انتقال آب کشاورزی شماره هاي تماس : شماره تماش مشتریان در دفاتر سامانه فروش پليران موجود است ، در صورت نیاز تماس حاصل فرمایید.   ادامه مطلب »

جناب رجبی

خريدار :‌ جناب آقای رجبی – محل  : شهر مشهد جهت صادرات به کشور تاجیکستان زمان :  تابستان ۹۴ اقلام : اقلام پيچي برای سیستم های انتقال آب کشاورزی شماره هاي تماس : شماره تماش مشتریان در دفاتر سامانه فروش پليران موجود است ، در صورت نیاز تماس حاصل فرمایید. ادامه مطلب »

جناب کردل

  خريدار :‌ جناب آقای کوردل محل  : شهر شیراز زمان :  پاییز ۹۴ اقلام : اقلام جوشی و لوله ۴ بار برای سیستم های فاضلاب شماره هاي تماس : شماره تماش مشتریان در دفاتر سامانه فروش پليران موجود است ، در صورت نیاز تماس حاصل فرمایید.   ادامه مطلب »

جناب بختیاری

خريدار :‌ جناب آقای بختیاری – گوهر آب محل  : شهر بروجرد زمان :  اسفند ۹۳ اقلام : اقلام پيچي برای سیستم های انتقال آب کشاورزی شماره هاي تماس : شماره تماش مشتریان در دفاتر سامانه فروش پليران موجود است ، در صورت نیاز تماس حاصل فرمایید.   ادامه مطلب »

جناب آقای عسکری

خريدار :‌ جناب آقای عسکری محل  : استان کرمان – شهر رفسنجان زمان :  اسفند ۹۳ اقلام : اقلام پيچي برای سیستم های انتقال آب شهری شماره هاي تماس : شماره تماش مشتریان در دفاتر سامانه فروش پليران موجود است ، در صورت نیاز تماس حاصل فرمایید.   ادامه مطلب »

یاراحمدی درود

تلفن فروش پلی ران اتصال

خريدار :‌ جناب آقای یاراحمدی محل  : درود زمان : آذر ۹۳ اقلام : اقلام پيچي آبیاری تحت فشار شماره هاي تماس : شماره تماش مشتریان در دفاتر سامانه فروش پليران موجود است ، در صورت نیاز تماس حاصل فرمایید.   ادامه مطلب »

افضل جاوندی

تلفن فروش پلی ران اتصال

خريدار :‌شركت محترم افضل غرب محل  : شهر درود زمان : آذر ۹۳ اقلام : اقلام پيچي آبرساني شماره هاي تماس : شماره تماش مشتریان در دفاتر سامانه فروش پليران موجود است ، در صورت نیاز تماس حاصل فرمایید.   ادامه مطلب »

شرکت لیامی کاشمر

تلفن فروش پلی ران اتصال

خريدار :‌شركت محترم لیامی محل  : كاشمر زمان : دی ۹۳ اقلام : اقلام پيچي آبرساني پلیران اتصال شماره هاي تماس : شماره تماش مشتریان در دفاتر سامانه فروش پليران موجود است ، در صورت نیاز تماس حاصل فرمایید.   ادامه مطلب »

شركت محترم قطره آب

تلفن فروش پلی ران اتصال

خريدار :‌شركت محترم قطره آب محل  : كاشان زمان : تير ۹۳ اقلام : اقلام پيچي آبرساني شماره هاي تماس : شماره تماش مشتریان در دفاتر سامانه فروش پليران موجود است ، در صورت نیاز تماس حاصل فرمایید.   ادامه مطلب »

جناب آقاي خمسه

تلفن فروش پلی ران اتصال

خريدار :‌ جناب آقاي خمسه محل  : زمان : مرداد ۹۳ اقلام : ابزار پوش فيت پلي ران اتصال (استاپر پلي ران و …) شماره هاي تماس : شماره تماش مشتریان در دفاتر سامانه فروش پليران موجود است ، در صورت نیاز تماس حاصل فرمایید. ادامه مطلب »