۵۷۸۰ نفر از اعضای شرکت های خدمات فنی مهندسی به عنوان ناظر استخدام شدند.

۵۷۸۰ نفر از اعضای شرکت های خدمات فنی مهندسی به عنوان ناظر استخدام شدند.

 

اسداله ابراهیمی، مدیر دفتر خدمات فنی مهندسی کشاورزی با بیان این مطلب گفت: بر طبق آخرین آمار دریافتی از استانها تعداد شرکتهای خدمات فنی مهندسی کشاورزی پس از استخدام ناظرین ۲۲۰۸ شرکت با ۱۶۱۱۴ نفر کارشناس در سطح استانها می باشد.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ناظرین استخدامی ۵۷۸۰ نفر از اعضای شرکتهای خدمات فنی مهندسی هستند، اظهار داشت: تاکنون در این شرکتها تعداد ۱۲۲۸ نفر کارشناس جایگزین نیروهای استخدامی شده اند.
ابراهیمی به آمار استخدام ناظرین در سطح استانها اشاره کرد و افزود: استان لرستان با استخدام ۶۶۰ نفر ناظر از شرکتها بیشترین و استان قم با ۱۲ نفر کمترین آمار را به خود اختصاص دادند.
پیش از آخرین بررسی صورت گرفته در سطح استانها، ۲۸۸۵ شرکت خدمات فنی مهندسی کشاورزی در سطح استانها فعال بودند.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*