آشنایی با موسسه استاندارد ۲

۴   مواد اوليه

ويژگي هاي مواد اوليه مورد استفاده در ساخت لوله ها بايد مطابق با استاندارد بند ۲-۸ باشد

 

۲-۴  دسته بندي مواد اوليه

مواد اوليه لوله هاي هاي پلي اتيلني براساس حداقل استحكام مورد نياز در آب با دماي ۲۰ درجه سلسيوس و براي مدت ۵۰ سال بصورت جدول شماره ۱ دسته بندي مي شوند كه جدول كامل آن در استاندارد بند ۲-۸ ارائه گرديده است .

جدول ۱- دسته بندي مواد اوليه

دسته بندي مواد اوليه

حداقل استحكام مورد نياز

(مگا پاسكال)

PE 63

PE 80

PE 100

۶٫۳

۸٫۰

۱۰٫۰

 

۵     وضعيت ظاهری

سطح داخلي لوله ها بايد صاف و فاقد شيارهاي با لبه تيز باشد. ناهمگوني هاي جزيي و فرورفتگي هاي كم عمق در صورتي كه حداقل ضخامت جداره از مقدار استاندارد كمتر نباشد قابل صرف نظر كردن مي باشد.

انتهاي لوله ها بايد تا آنجا كه ممكن است عمود بر محور لوله بريده شود، لوله بايد فاقد هرگونه حباب ، تاول و ناهمگوني ناشي از مواد خارجي كه به عنوان نقاط آسيب پذير عمل كرده و موجب كاهش دوام لوله مي گردد باشد. رنگ لوله بايد در تمام طول آن يكنواخت باشد.

 

۶     ابعاد و رواداري ابعاد لوله

۱-۶ ابعاد لوله

قطر خارجي اسمي و ضخامت جداره اسمي در هر فشار اسمي براي ۶۳ PE100, PE80, PE به ترتيب در جدول هاي ۲، ۳ و ۴داده شده است . قطر خارجي و ضخامت جداره مي بايست مطابق استاندارد بند ۲ – ۱ اندازه گيري شود. لازم به ذكر است ضريب طراحي در جدول هاي ۲، ۳ و ۴       ۱/۲۵ می باشد.

 

۲-۶   رواداري ابعاد

حد مجاز تغييرات ضخامت جداره ، قطر خارجي متوسط و دو پهني لوله در جداو ل ۵ و ۶ آورده شده است.

يادآوري – براي جلوگيري از دو پهن شدن لوله قطر داخلي هر كلاف بايد از ۲۴ برابر قطر اسمي لوله بيشتر باشد و در هر حال از ۶۰ سانتي متر كمتر نباشد.

 

۳-۶   طول لوله

طول مجاز براي لوله هاي شاخه اي ۶، ۹ و ۱۲ متر براي لوله ها ي كلافي ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ متر و در طول هاي بالاتر با توافق توليد كننده و مصرف كننده مي باشد.

 

۷  درصد، پراكنش و توزيع دوده در لوله

مقدار مجاز دوده در لوله ۰/۲۵ ± ۲/۲۵ درصد مي باشد كه اين مقدار بايد مطابق استاندارد بند ۲- ۲ اندازه گيري شو د. درجه يكنواختي توزيع دوده در لوله بايد مشابه يا بهتر از تصوير ميكروسكوپي A در استاندارد بند ۲- ۵ باشد.  ضمن آنكه پراكنش دوده در لوله بايستي با تصاوير ۱ تا ۵ در همان روش آزمون مطابقت داشته باشد.

 

۸     نرخ جريان مذاب لوله (MFR)

نرخ جريان مذاب نمونه لوله كه مطابق با استاندارد بند ۲- ۲ اندازه گيري مي شود، نبايد بيشتر از ۲۵ درصد با مقدار نرخ جريان مذاب ماده اوليه تفاوت داشته باشد.

 

۹     برگشت حرارتي لوله

وقتي درصد برگشت حرارتي طول (RL) تحت شرايط جدول شماره ۷ و مطابق با استاندارد بند ۲- ۳ اندازه گيري مي گردد نبايد از ۳ درصد بيشتر باشد مگر در مواردي كه ضخامت جداره لوله از ۱۶ ميلي متر بيشتر باشد.

 

جدول ۷- شرايط آزمون برگشت حرارتي

ضخامت جداره

بر حسب میلی متر

دمای آزمون برحسب

درجه سلسیوس

مدت زمان آزمون

بر حسب دقیقه

تا ۸

۲ ± ۱۱۰

۶۰ ± ۱

از ۸ تا ۱۶

۱۲۰ ± ۲

از ۱۶ به بالا

۲۴۰

 

۱۰    فشار کاری مجاز در دماهای مختلف

فشار كاري مجار براي لوله هاي پلي اتيلني در درجه حرارتهاي ۱۰ تا ۷۰ درجه سلسيوس در جداول ۸ تا ۱۶ آورده شده است .

 

۱۱     آزمون فشار تركيدگي
اين آزمون يك نوع آزمون كنترل كيفي و بازرسي است كه به منظور تعيين توع رفتار لوله هاي پلي اتيلن انجام مي شود. با انجام اين آزمون نوع رفتار نمونه هنگامي كه در كوتاه مدت تحت فشار هيدرواستاتيك قرار مي گيرد مشخص مي شود. در اين آزمون ، آزمونه ها مطابق با بند ۲- ۴ تحت فشار تركيدگي قرار مي گيرند. مدت زمان آزمون براي هر يك از آزمونه ها بين ۶۰ تا ۷۰ ثانيه و دماي آزمون ۲ ± ۲۳  درجه سلسيوس مي باشد.

در صورتي نتيجه آزمون قابل قبول است كه رفتار لوله از نوع چقرمه (ترجيحاً نوك قناري) باشد.

 

يادآوري – با توجه به آنكه نوع رفتار لوله هاي پلي اتيلن بطور قابل ملاحظه اي تحت تأثير با نوع و گونه پلي اتيلن مورد استفاده و عوامل مؤثر فرآيندي شامل طرح هندسي اجزاي فرآيند مانند ماردون، داي، … و همچنين شرايط فرآيند توليد مانند سرعت توليد دماي مذاب ، نحوه و سرعت خنك كاري ، سرعت كشش قرار مي گيرد، بنابراين نتايج اين آزمون مي تواند به عنوان يك معيار مهم و ارزشمند از جهت كنترل كيفي مواد اوليه ، مناسب بودن طراحي و شرايط محيط فرآيند مورد استفاده قرار داد.

poliran-tel-93-2 gheimat ettesal.jpg - 8.57 Kb

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*