فيلتر هاي مناسب جهت مقابله با رسوبات فيزيکي وبيولوژيکي :

 

فيلتر هاي مناسب جهت مقابله با رسوبات فيزيکي وبيولوژيکي :

۱- هيدروسيکلون :

از فيلتر هاي اوليه مجموعه سيستم کنترل مي باشد و صرفا ذرات شن بزرگتر از ۱ ميليمتر را مي تواند جدا سازد. معمولا جهت استفاده از منابع آبهاي سطحي با کيفيت نامطمئن، هيدروسيکلون نقش مهمي جهت تصفيه ذرات درشت ايفا مي کند. در کل يک هيدروسيکلون مي تواند تا ۰۹ درصد ذرات شن و ماسه با دانه بندي متوسط را تصفيه کند.

معمولا بسته به غلظت مواد معلق در آب آبياري محفظه زيرين آن مي بايست بين هر ۳ الي ۰۱ روز يکبار باز

بيني شود.

۲- فيلتر شني :

فيلتر شن که پس از هيدروسيکلون قرار مي گيرد عامل بسيار موثري در تصفيه عوامل آلي و جلبکها مي باشد در حالي که مي تواند درصد مناسبي از ذرات معلق بزرگتر از ۵.۰ ميليمتر را نيز در خود نگاه دارد (بسته به اندازه دانه بندي درون فيلتر). ميزان جريان عبوري مجاز در فيلتر هاي شني نبايد از حدود ۱۰۰۰  ليتر در دقيقه در هر متر مربع مساحت مقطع، تجاوز نمايد. در صورت بروز افت فشار معادل حدود ۸.۰ اتمسفر بين ورودي و خروجي فيلتر مي بايست فيلتر ها شستشو شوند بدين معني که جريان آب در محفظه ها عکس شده تا ذرات تصفيه شده مابين دانه هاي فيلتر از آن خارج شوند.

بايد دقت شود در هنگام شستشو از آب تصفيه شده استفاده گردد. در جدول زير جدول انواع فيلتر هاي

شني ارائه شده است.

 

شماره فيلتر شنيجنس دانه هاي محفظهاندازه متوسط دانه هامش

۸ ذرات گرانيت خرد شده ۱ mm 501041000

۱۱ ذرات گرانيت خرد شده   mm 0/87 0020041

۱۶ ذرات سيليس خرد شده۱ mm 0/66 002004

۲۰ ذرات سيليس خرد شده mm 0/64 032002

۳۰ ذرات سيليس خرد شده  mm 0/43 0040032

۳) فيلتر ديسکي يا توري :

 

فيلتر هاي ديسکي معمولا جهت جلوگيري از عبور ذرات در شت تر از ۰۰۱ ميکروني يا به عيارتي ذرات بين

۱.۰ م م) بکارمي روند و در ميان ذرات گرفتار شده در اين نوع فيلتر ها مي – ۰۰۳ الي ۰۰۱ ميکروني ( ۳.۰ توان انواع شن و ماسه هاي ريز دانه، ذرات جلبک و مواد ارگانيک عبور کرده از فيلتر هاي قبلي را نيز مشاهده نمود.

 

بنابر اين در يک ايستگاه مرکزي در سيستمهاي آبياري قطره اي، اين نوع فيلتر آخرين فيلتر مي باشد و از اهميت ويژه اي مخصوصا در سيستمهايي که در آن قطره چکانها و يا نوارهاي آبياري قطره اي از حساسيت ويژه اي برخودار هستند، برخوردار مي باشد. در کل فيلتر هاي ديسکي يا توري با مش مناسب يکي از حساس ترين عضوهاي سيستم کنترل مرکزي مي باشند. در اين نوع سيستم ها پيشنهاد مي شود تا در صورت بروز افت فشار به ميزان ۷.۰ اتمسفر بين دو سر ورودي و خروجي فيلتر، فيلترشستشو شود. شستشو در صورت پکيج بودن سيستم مراحل سهلي داشته و تنها با باز و شستشو بسته کردن دو شير جهت هر فيلتر به صورت متوالي امکان پذير مي باشد. در غير اين صورت معمولا با باز شدن محفظه آن اقدام به تميز نمودن ديسکها مي شود. اخيرا فيلتر هاي ديسکي از نوع تلفيق ديسک هاي شبکه اي با نام فيلتر هاي ديسکي ۳ بعدي اين امکان را به مصرف کننده مي دهد تا با افزايش سطح جانبي فيلتراسيون به ميزان ۰۱ برابر فيلترهاي ديسکي پيشين و افزايش راندمان و کاهش افت فشار، دفعات شستشو در يک دوره کاري کاهش داده شود.

بعلاوه شستشوي ديسکهاي شبکه اي در اين نوع سيستمها بسيار ساده تر از ديسکهاي پيشين مي باشد.

نکته مهمي که در طراحي سيستمهاي فيلتراسيون مي بايست به آن توجه نمود کارايي فيلتر هاي مختلف و کاربرد متفاوت آنها مي باشد. به عنوان مثال هيچگاه نمي توان بدليل ريز مش بودن فيلتر هاي ديسکي از نصب هيدروسيکلون و فيلتر شن صرفنظرنمود مگر در مواردي خاص و پس از تحقيق و آزمونهاي مختلف به حذف برخي از فيلتر ها از چرخه فيلتراسيون اقدام نمود.

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*