انواع دفع فاضلاب

انواع دفع فاضلاب

 

در ايران فاضلاب ساختمان ها به سه طريق دفع می گردد:

الف) تخليه به داخل چاه

ب) تخليه به سپتيک تانک

پ) هدايت به شبکهٔ فاضلاب شهری

الف) دفع فاضلاب درچاه : در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق هاینسبتاً کم ( حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف بهداشتی و شرب نشود، روش استفاده از چاه فاضلاب، ساده ترين و ارزان ترين روش دفع فاضلاب است.

ساختمان چاه: چاه فاضلاب مطابق شکل ۲۴  ۸ از سه قسمت زير تشکيل شده است:

دهانه چاه: دهانه قسمت ورودی فاضلاب به چاه است.

لوله های جمع آوری، فاضلاب را در بخش قيفی شکل، مانند گلدان بدون کف، ريخته تا به ميله هدايت شود.

ميلۀ چاه: چاه به قطر ۸۰ سانتی متر را ، آن قدر حفاری می کنند که به زمين شنی با قابليت جذب زياد آب برسند به اين عمق، ميله می گويند. به لحاظ تأثير منفی حفاری در ساختمان و همچنين رعايت اصول بهداشتی، عمق ميلهٔ چاه بهتر است از ۶ متر بيشتر باشد.

انبارۀ چاه: پس از رسيدن به زمين شنی، در جهت يا ۱ متر و / جهات مناسب، انباره حفر می شود. ارتفاع انباره ۵ عرض آن حدود ۱ متر مناسب است به لحاظ ايجاد مقاومت بيشتر در برابر بارهای وارد برروی سقف انباره بهتر است که قسمت فوقانی انباره به صورت قوسی خاک برداری شود. برای تعيين حجم انباره که بستگی به مقدار فاضلاب توليدی، مواد تشکيل دهندهٔ فاضلاب و ميزان نفوذپذيری زمين دارد، نمی توان عدد دقيقی ارائه نمود .

ب) دفع فاضلاب در سپتيک تانک : سپتيک تانک مخزنی سرپوشيده و معمولاً ساخته شده از بتن مسلّح با مصالح مصرفی مرغوب و غيرقابل نفوذ است. برای زلال سازی بهتر فاضلاب و گرفتن نوسان های جريان آن سپتيک تانک را از دو يا سه انبارهٔ مستطيل شکل می سازند. ورود و خروج فاضلاب از يک انباره به انبارهٔ ديگر از سوراخ های پيش بينی شده در ديوارهای جداکنندهٔ آنها، در عمق ۳۰ تا ۴۵ سانتی متری در زير سطح فاضلاب، انجام می شود تا مواد شناور نيز از انباره باکتری ها در سپتيک تانک، نصب لوله هواکش به قطر ۴ اينچ که تا بام ساختمان های مجاور امتداد يافته است، ضرورت دارد. ايجاد دريچهٔ آدم رو، بر روی سقف انباره ها يکی ديگر از ضروريات ساختمان سپتيک تانک می باشد.

قطره چکان ایرانی پلیران اتصال

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*