معرفی سیستم آبیاری قطره ای

معرفی سیستم آبیاری قطره ای

در این روش آبیاری ، آب با فشار کم (حدود یک اتمسفر ) پس از گذشتن از دستگاه کنترل مرکزی ( در صورت نیاز توام با کود محلول ) بوسیله لوله هائی که در سطح زمین پخش شده ، پس از عبور از قطره چکانها یی که در محل های مناسب در مجاورت گیاه قرار داده شده اند ، بصورت قطره قطره و بطور ممتد به اندازه نیاز گیاه به خاک داده می شود .

۱ ـ ۱ واحد کنترل مرکزی

از دستگاه هایی تشکیل شده که آب پمپاژ شده را پس از تصفیه و افزایش کود ( در صورت لزوم ) و با کنترل دقیق میزان دبی جریان و تنظیم فشار وارد لوله اصلی شبکه آبیاری قطره ای می نماید .

۱ ـ پمپ
۲ ـ پایه شیر تنظیم فشار
۳ ـ شیرتخلیه هوا
۴ ـ شیر کنترل
۵ ـ تانک کود یا دستگاه تزریق کود
۶ ـ شیر لوله اصلی
۷ ـ فشار سنج
۸ ـ صافی

۹ ـ دبی سنج

۱۰ ـ لوله اصلی

۱۱ ـ شیرهای قطعات ( اتوماتیک یا دستی)

۱۲ ـ لوله نیمه اصلی

۱۳ـ لوله های لترال

۱۴ ـ بست ابتدایی

۱۵ ـ شیرهای شستشو دهنده

۱۶ ـ واحد کنترل

وسائل بکار رفته در دستگاه کنترل مرکزی عبارتند از :

الف ـ انواع صافی های آب : صافی توری ، صافی سیکلونی ، صلفی شن.

ب ـ انواع وسایل اندازه گیری میزان جریان ، شیرهای خودکار کنترل حجمی ، کنتور آب ، شیرهای خودکار کنترل زمانی ، شیرهای یکطرفه و در سیستم های مدرن آبیاری وسا ئل بصورت کا مپیوتری جهت کنترل و قطع و وصل شیرهای آب قطعات آبیاری بصورت اتوماتیک و با برنامه ریزی کامپیوتری.

ج ـ دستگاه تنظیم کننده فشار

د ـ شیر تخلیه هوا

ه ـ دستگاه تزریق کننده : تانک کود، جهت مصرف کود

۱ ـ ۲ لوله های اصلی و لوله های نیمه اصلی

این لوله ها معمولاً از جنس پلی اتیلن یا P . V . C یا آزبست می باشند، لوله اصلی آب را از دستگاه کنترل مرکزی به لوله های نیمه اصلی می رساند (این لوله ها در عمق مناسب در خاک قرار داده می شوند ).

۱ ـ ۳ لوله های رابط

جنس این لوله ها معمولاً‌ از پلی اتیلن و بندرت از P . V . C می باشد که در عمق مناسبی از خاک قرار گرفته و آب را از لوله های نیمه اصلی (یا اصلی) گرفته و در لوله های فرعی که در سطح خاک و در امتداد ردیفهای کشت قرار دارند پخش می کند .

۱ ـ ۴ لوله های فرعی یا لترالها

این لوله ها از جنس پلی اتیلن نرم بوده که قطره چکان ها در محلهای مناسبی روی آن نصب می گردد .

۱ ـ ۵ قطره چکان ها

روی لوله های فرعی نصب شده اند . نقش اصلی قطره چکان ها شکستن فشار آب داخل لوله فرعی و ریزش آن به صورت قطره قطره روی خاک می باشد .

۱ ـ ۶ لوله های فرعی قطره چکانی

در بعضی مواقع نقش لوله های فرعی و قطره چکان ها در هم ادغام شده و در حقیقت لوله های فرعی با سوراخهایی که در آن تعبیه می شود و یا از ماده متخلخلی که ساخته می شود نقش قطره چکان ها را نیز ایفاء می کند .

۱ ـ ۷ بست ابتدا یی و انتهایی

بست ابتدایی نوعی اتصال پلی اتیلنی می باشد که لوله فرعی را به لوله رابط وصل می کند و بست انتهایی انتهای لوله را می بندد .

۱ ـ ۸ اتصالات

لوله های پلی اتیلن به وسیله جوش و یا اتصا لات مخصوص به هم متصل می گردد .

۱ ـ۹ فشار شکن

وسیله ای است که در صورت نیاز برای کاهش فشار آب در میسر جریان قرار داده می شود. فشار شکن دارای مکانیسم مخصوصی است که افزایش فشار آب بیش از حد مجاز در ورودی خود را کاهش می دهد، بطوریکه بعد از فشار شکن فشار آب همیشه ثابت می ماند.

ب ـ ۲ انواع آرایش قطره چکان ها و سطح خیس شده در روش آبیاری قطره ای تمام سطح زمین مرطوب نمی گردد بلکه درصدی از آن خیس می شود که آن را سطح خیس شده ( P W ) می نامند. مقدار PW به سطح خیس شده توسط هر نقطه ریزش آب ( A W ) ، تعداد نقاط ریزش و آرایش نقاط بستگی دارد . تعداد نقاط ریزش و انواع آرایش قطره چکان ها در روی لوله های فرعی به طور کلی هر چه نقاط ریزش آب ( تعداد قطره چکان ها ) بیشتر باشد و قطره چکان ها با آرایش مطلوب تری استقرار داده شوند سطح خیس شده ( P W ) بیشتر بوده ولی سیستم گرانتر خواهد بود. برای اقتصادی بودن طرح می توان به جای استفاده از قطره چکان های ساده ( دارای یک نقطه ریزش آب ) از قطره چکان های چند شاخه ( دارای چندین نقطه خروج آب ) استفاده کرد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*