آبیاری تحت فشار

آبیاری تحت فشار

با استفاده از سیستمهای آبیاری تحت فشار می توان از تلفات آب جلوگیری کرد و به یک رشد اقتصادی که بر اساس آن می توان به یک توسعه پایدار اقتصادی ، اجتماعی دست یافت .

آبیاری قطره ای: عبارتست از پخش آهسته آب بر سطح یا زیر خاک به صورت قطرات مجزا ، پیوسته ، جریان باریک یا اسپری ریز از طریق قطره چکا نها یی که در طول خط انتقال آب قرار دارند . آبیاری قطره ای دارای روشها و مفا هیم متعددی مانند آبیاری دریپ ، آبیاری زیر بستری ، آبیاری فواره ای و آبیاری اسپری است .

آبیاری تحت فشار

انواع سیستم های قطره ای:

آبیاری قطره ای ثقلی:

آبیاری قطره ای ثقلی روش جدیدی است که در آن آبیاری قطره ای با استفاده از فشار آب موجود در مزرعه انجام میپذیرد. و انرژی مورد نیاز سیستم از اختلاف ارتفاع سطح آب در ابتدا و انتهای مزرعه به دست می اید. در سیستم آبیاری قطره ای ثقلی ضمن آبگیری از شبکه کانالها و چاههای مزرعه، از انرژی موجود در سیستم مذکور به منظور تامین انرژی مورد نیاز استفاده به عمل آمده و از بکارگیری انرژی اضافی (ایستگاه پمپاژ) خودداری می گردد. مقدار کلی انرژی مورد نیاز این سیستم بین ۱ تا ۳متر ارتفاع آب برای مزارع تایکصد هکتار می باشد. می توان بخشی از این ارتفاع را از شیب در کانال انتقال و یا انهار آبرسان و شیب فاروها تامین کرد و بدین ترتیب از هرگونه پمپاژ اضافی اجتناب نمود.جانمایی این سیستم و طراحی آن مطابق مشخصات زمین بسیار مهم بوده و در قطعه بندی شبکه و آرایش لوله ها تاثیر اصلی دارد. لوله های مورد استفاده با توجه به فشار کار پائین با سیستمهای موجود متفاوت بوده و می توان از لوله های با ضخامت کم استفاده نمود. در این روش یکنواختی توزیع آب تا حدود ۸۵درصد قابل تامین است. استفاده از سیستم فیلتر آب و کوددهی مخصوص نیز با توجه به شرایط کار قابل طراحی است. ضمنا بعلت فراخ بودن روزنه ها در این سیستم حساسیت قطر چکانها در مقابل مواد معلق و رسوب کاهش می یابد. این سیستم از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه و از نظر بهره برداری زارع آسان و نزدیک به روشهای معمولی آبیاری می باشد. با حذف ایستگاه پمپاژ، ضمن حذف هزینه های مربوطه، هزینه های جاری تامین انرژی و بهره برداری و نگهداری ایستگاه پمپاژ حذف می گردد با طراحی مناسب لوله های انتقال و آبرسان و لوله های فرعی در هزینه های ثابت اولیه صرفه جویی قابل ملاحظه ای بعمل می آید. مبانی اصلی عملکرد این سیستم بر تقلیل فشار مورد نیاز قطره چکان قرار دارد و فشار کارکرد قطره چکان در حدود ۰/۵ متر می باشد و بدین لحاظ کل شبکه با فشار کم قابل طراحی است. در تحقق موارد فوق الذکر، با ساخت لوازم و تجهیزات مورد نیاز روش آبیاری مذکور در باغات پسته به صورت نمونه اجرا گردیده و نتایج مطلوبی به دست آمده است.

آبیاری دریپ :

پخش آهسته آب برسطح خاک به صورت قطرات مجزا یا پیوسته ، یا جریانهای باریک از حفره های ریز آبیاری دریپ نام دارد . در بیشتر موارد آبیاری دریپ و آبیاری تریکل ( قطره ای ) مترادف یکدیگر به کار می روند .

آبیاری زیر بستری :

پخش آهسته آب در زیر سطح خاک از قطره چکانهایی با دبی در حدود آبیاری دریپ ، آبیاری زیر بستر نام دارد . این روش با آبیاری زیر زمینی متداول که در آن ناحیه ریشه گیاه با کنترل سطح ایستابی آبیاری می شود متفاوت است و نباید اشتباه گرفته شود .

آبیاری فواره ای ( بابلر ) :

پخش آب بر سطح خاک به صورت جریان با ریک یا فواره از سوراخی با دبی بیشتر از آبدهی آبیاری دریپ یا زیر بستری آما معمولاً کمتر از ۱ گالن بر دقیقه ، آبیاری فواره ای نا میده می شود . دبی قطره چکان در این آبیاری از سرعت نفوذ نهایی خاک بیشتر است و ایجاد یک حوضچه برای نگهداری یا کنترل پخش آب ضروری می باشد .

آبیاری اسپری :

پخش آب بوسیله یک اسپری یا مه پاش کوچک بر سطح خاک به آبیاری اسپری معروف است . در این روش

 

هوا در پخش آب نقش اساسی را بعهده دارد در حالیکه در روشهای دریپ ، فواره ای و زیر بستری ، خاک

 

عامل اصلی محسوب می گردد .

آبیاری قطره ای

جهت دریافت لیست قیمت اتصالات آبیاری (پیچی) پلیران و خرید با ما تماس بگیرید.

قطره چکان ایرانی پلیران اتصال

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*