طراحی و محاسبات سیستم فاضلاب

طراحی و محاسبات سیستم فاضلاب

برای طراحی سیستم های فاضلابی در ساختمان ها از برخی جداول میتوان کمک گرفت که در زیر آمده است.

جدول محاسبات لوله کشی فاضلاب

این جدول مقدار DFU فاضلاب را برای لوازم بهداشتی مختلف همچون کفشوی ، سینک ، وان ، پیسوار ، بیده و غیره را به همراه سایز مناسب لوله و اتصالات آن ارائه میکند.

تعیین قطر برای لوله اصلی افقی و شاخه های افقی آن

میزان حداکثر مقدار دی اف یو که به هر ثقسمت از لوله اصلی افقی متصل میشود به اضافه شاخه های که به طور مستقیم به این لوله وصل میشود. با احتساب درصد شیب بندی .

تعیین قطر برای لوله های قائم

اندازه گذاری لوله های قائم هواکش فاضلاب

جدول بالا برای تعیین قطر لوله های هواکش به نسبت طول آن به کار میرود و از سایز ۵۰ میلی متر تا سایز ۱۱۰ یا چهار اینچ پیشنهاد میکند.

اندازه گذاری لوله های فرعی هواکش (قائم یا افقی)

فاصله بین بست ها

شیب بندی لوله ها

جهت تخلیه مناسب فاضلاب باید لوله های دارای شیب مناسب و یکنواختی باشد بدین منظور در طول مسیر افقی لوله ها ، بر اساس جدول زیر شیب لازم را به دست آورید. شما می توانید با تغییر طول بستها شیب مورد نظر را ایجاد کنید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*