وزن اتصالات پیچی پلی اتیلنی به کیلوگرم

مقدار وزن اتصالات پیچی پلی اتیلن به گرم

برای برخی پروژه های خرید و وفروش و همچنین صادرات به دانستن وزن اتصالات نیاز داریم.لازم است بدانیم که هر اتصال چند گرم است ایا هر کارتن محصول مورد نظر ما چند کیلوگرم است. به همین منظور در این مطلب وزن حدودی محاسبه شده برای اقلام اتصالات پیچی پلی اتیلنی به شرح زیر است :

اتصال ماده پیچی سایز های  ۲۰ و ۲۵ و ۴۰ دارای وزن به ترتیب ۶۲  و ۷۵ و ۲۰۰ گرم میباشند. با توجه به مواد به کار رفته و نوع ظاهری این اقلام ، اتصالات نر با همان سایزهای فوق وزنی تقریبا مشابه با اتصالات ماده را دارا هستند:

 • اتصال نر  سایز ۲۰: ۵۰ گرم
 • اتصال نر سایز بیست و پنج میلیمتر : ۷۵  گرم
 • اتصال نر سایز چهل : ۱۸۷ گرم

و جرم یا وزن به دست آمده برای تبدیل ها بدین گونه میباشد:

 • تبدیل ۲۰*۲۵ : ۱۱۲ گرم
 • تبدیل ۳۲*۲۵: ۱۶۳ گرم
 • تبدیل ۴۰*۳۲: ۲۶۳ گرم
 • تبدیل ۴۰*۲۵ : ۲۲۵ گرم

همچنین اوزان به دست آمده برای زانوهای جوشی و زانوهای معمولی به شرح زیر میباشند:

زانوی ۲۰ و ۲۵ و ۳۲ به ترتیب دارای وزنی به اندازه ۸۸ و ۱۲۵ و ۲۱۲ گرم میباشند.

وزن بدست امده برای زانوهای جوشی پلی اتیلنی :

 1. زانو جوشی ۴۵ درجه ۱۱۰: ۵۰۰ گرم
 2. زانو جوشی ۴۵ درجه ۱۲۵: ۶۲۵ گرم
 3. زانو جوشی ۴۵ درجه ۱۶۰: ۷۵۰ گرم
 4. زانو جوشی چهل و پنج درجه با فشار ده بار : ۷۵۰ گرم
وزن اتصالات پیچی پلی اتیلنی

هر اتصال پیچی چند گرم است ؟

همچنین زانوهای دیگری با سلیزهای مختلفی وجود دارد که هر کدام دارای وزنی متفاوت  از دیگری هستند که به شکل زیر میباشند:

 • زانو ماده چهل  : ۲۵۰ گرم
 • زانو ماده ۱*۳۲: ۱۵۰ گرم
 • زانو ماده بیست در یک دوم اینچ : ۶۲ گرم
 • زانو ماده  بیست و پنج در سه چهارم اینچ : ۱۰۰ گرم
 • زانو نر ۴۰ در یک و یک چهارم : ۲۲۵ گرم
 • زانو نر ۱*۳۲: ۱۲۵ گرم
 • زانو نر۲۰*۲/۱: ۵۰ گرم

همچنین زانوی ۴۰ دارای وزنی به اندازه ۳۳۸ گرم میباشد.

جرم یا وزن سه راه پیچی پلی اتیلنی

وزن بدست آمده برای سه راهی  ۲۰  به اندازه ۱۲۵ گرم  و سه راهی ۲۵ وزنی به اندازه ۱۸۸ گرم دارد. دیگر اوزان سه راهی ها به شکل زیر میباشند:

 • سه راه ۲۵*۲۰*۲۵:   ۱۸۷٫۵ گرم
 • سه راه ۳۲:    ۳۰۰ گرم
 • سه راه ۳۲*۲۰*۳۲:   ۳۰۰ گرم
 • سه راه ۴۰:   ۵۰۰ گرم
 • سه راه ۴۰*۳۲*۴۰:   ۵۰۰ گرم
 • سه راه ماده ۲۰*۱/۲:   ۱۰۰ گرم
 • سه راه ماده ۲۵*۳/۴:   ۱۳۷ گرم
 • سه راه ماده ۳۲*۱:   ۲۲۵ گرم
 • سه راه ماده ۴۰:   ۳۷۵ گرم
 • سه راه نر ۲۰*۱/۲:   ۸۷٫۵ گرم
 • سه راه نر ۲۵:   ۱۳۷٫۵ گرم
 • سه راه نر ۳۲*۱:   ۲۲۵ گرم
 • سه راه نر ۴۰:   ۳۷۵ گرم

همچنین در این اقلام وزن بدست آمده برای درپوش انتهایی ۲۵ مقدار ۷۵ گرم میباشد و درپوش جوشی ۱۱۰-۱۰ و ۹۰-۱۰ هر کدام دارای وزنی حدود ۵۰۰ گرم میباشند.

همچنین وزن استاندارد برای کمربند با سایز ۳۲*۲/۱ حدود ۶۲۵ گرم میباشد.

البته ، لازم به ذکر مجدد است که این وزن ها حدودی بوده و برای محاسبه سرانگشتی ارائه شده اند.

پر واضح است که برای داشتن وزن کارتن هر اتصال میبایست وزن یک اتصال را در تعداد اتصالات هر کارتن ضرب نمایید.

برای تبدیل کیلوگرم یا گرم به دیگر واحدهای اندازه گیری وزن میتوانید از این سایت کمک بگیرید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*