لیست قیمت لوله های پوش فیت پلیران سایلنت

لیست قیمت لوله های پوش فیت پلیران سایلنت

لیست قیمت لوله های پوش فیت سایلنت

قیمت برخی از لوله های پوش فیت پلیران سایلنت پلی ران

لیست قیمت برخی از لوله های یکسر سوکت و دو سرسوکت پوش فیت پلیران سایلنت (کاملا بی صدا) فاضلابی پلیران به شرح ذیل می باشد.

برای دریافت پیش فاکتور با بهترین تخفیف لطفا لیست خود را برای ما ارسال نمایید تا پیش فاکتور صادر گردد.

همچنین می توانید برای دریافت لیست کامل قیمت لوله و اتصالات پلیران با ما تماس بگیرید.

لوله یکسر سوکت (سایلنت) پوش فیت پلیران به قطر ۵۰ میلیمتر

به طول ۳۰ سانتیمتر  ………………  ۹۶٫۰۸۰ ریال

به طول ۵۰ سانتیمتر  ………………  ۱۲۹٫۱۱۰ ریال

به طول ۱۰۰ سانتیمتر  ………………  ۲۰۰٫۸۶۰ ریال

به طول ۲۰۰ سانتیمتر  ………………  ۳۸۶٫۲۸۰ ریال

به طول ۳۰۰ سانتیمتر  ………………  ۵۲۲٫۹۰۰ ریال

لوله یکسر سوکت (سایلنت) پوش فیت پلیران به قطر ۱۰۰ میلیمتر

به طول ۳۰ سانتیمتر  ………………  ۲۴۳٫۰۱۶۰ ریال

به طول ۵۰ سانتیمتر  ………………  ۳۸۴٫۸۳۰ ریال

به طول ۱۰۰ سانتیمتر  ………………  ۶۲۵٫۳۱۰ ریال

به طول ۲۰۰ سانتیمتر  ………………  ۱٫۲۱۱٫۷۸۰ ریال

به طول ۳۰۰ سانتیمتر  ………………  ۱٫۷۸۸٫۴۰۰ ریال

لیست قیمت لوله های پوش فیت سایلنت

لوله یکسر سوکت (سایلنت) پوش فیت پلیران به قطر ۱۶۰ میلیمتر

به طول ۳۰ سانتیمتر  ………………  ۴۶۷٫۱۵۰ ریال

به طول ۵۰ سانتیمتر  ………………  ۷۷۸٫۵۰۰ ریال

به طول ۱۰۰ سانتیمتر  ………………  ۱٫۸۳۲٫۲۴۰ ریال

به طول ۲۰۰ سانتیمتر  ………………  ۲٫۷۵۱٫۰۳۰ ریال

به طول ۳۰۰ سانتیمتر  ………………  ۴٫۱۲۶٫۶۵۰ ریال

لیست قیمت لوله های پوش فیت سایلنت

لوله دوکسر سوکت (سایلنت) پوش فیت پلیران به قطر ۵۰ میلیمتر

به طول ۵۰ سانتیمتر  ………………  ۱۶۵٫۰۵۰ ریال

به طول ۱۰۰ سانتیمتر  ………………  ۲۲۶٫۶۳۰ ریال

به طول ۲۰۰ سانتیمتر  ………………  ۴۰۹٫۶۳۰ ریال

به طول ۳۰۰ سانتیمتر  ………………  ۵۸۷٫۲۹۰ ریال

لوله دوکسر سوکت (سایلنت) پوش فیت پلیران به قطر ۱۲۵میلیمتر

به طول ۵۰ سانتیمتر  ………………  ۵۵۷٫۹۴۰ ریال

به طول ۱۰۰ سانتیمتر  ………………  ۱٫۰۳۰٫۲۷۰ ریال

به طول ۲۰۰ سانتیمتر  ………………  ۱٫۷۸۳٫۷۹۰ ریال

به طول ۳۰۰ سانتیمتر ………………   ۲٫۴۰۹٫۰۶۰ ریال

لوله دوکسر سوکت (سایلنت) پوش فیت پلیران به قطر ۱۶۰ میلیمتر

به طول ۵۰ سانتیمتر  ………………  ۸۳۰٫۲۶۰ ریال

به طول ۱۰۰ سانتیمتر  ………………  ۱٫۸۸۵٫۶۰۰ ریال

به طول ۲۰۰ سانتیمتر  ………………  ۲٫۹۳۳٫۹۴۰ ریال

به طول ۳۰۰ سانتیمتر ………………  ۴٫۴۰۰٫۷۴۰ ریال

لیست قیمت محصولات جوشی پلیران اتصال

لیست قیمت محصولات پیچی پلیران اتصال

لیست قیمت اتصالات پوش فیت معمولی پلیران اتصال

لیست قیمت ازدیبهشت ۹۶ برخی از اتصالات پوش فیت سایلنت

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*