لیست قیمت لوله های پوش فیت پلیران سایلنت ( آذر ۹۷)

لیست قیمت لوله های پوش فیت پلیران سایلنت

این صفحه برای آشنایی با لیست قیمت لوله های پوش فیت سایلنت پلیران اتصال طراحی شده است

قیمت برخی از لوله های پوش فیت پلیران سایلنت

لیست قیمت برخی از لوله های یکسر سوکت و دو سرسوکت پوش فیت پلیران سایلنت (کاملا بی صدا) فاضلابی پلیران به شرح ذیل می باشد.

برای دریافت پیش فاکتور با بهترین تخفیف لطفا لیست خود را برای ما ارسال نمایید تا پیش فاکتور صادر گردد.

همچنین می توانید برای دریافت لیست کامل قیمت لوله و اتصالات پلیران با ما تماس بگیرید.

لوله یکسر سوکت (سایلنت) پوش فیت پلیران به قطر ۵۰ میلیمتر

به طول ۳۰ سانتیمتر  ………………  ۱۴۱٫۳۵۰ ریال

به طول ۵۰ سانتیمتر  ………………  ۱۸۹٫۹۵۰ ریال

به طول ۱۰۰ سانتیمتر  ………………  ۲۹۵٫۴۸۰ ریال

به طول ۲۰۰ سانتیمتر  ………………  ۵۵۶٫۲۶۰ ریال

به طول ۳۰۰ سانتیمتر  ………………  ۷۸۷٫۶۲۰ ریال

لوله یکسر سوکت (سایلنت) پوش فیت پلیران به قطر ۱۰۰ میلیمتر

به طول ۳۰ سانتیمتر  ………………  ۳۵۷٫۷۰۰ ریال

به طول ۵۰ سانتیمتر  ………………  ۵۶۶٫۰۹۰ ریال

به طول ۱۰۰ سانتیمتر  ………………  ۹۱۹٫۸۲۰ریال

به طول ۲۰۰ سانتیمتر  ………………  ۱٫۷۴۴٫۹۶۰ ریال

به طول ۳۰۰ سانتیمتر  ………………  ۲٫۵۴۷٫۵۷۰ ریال

 

لوله یکسر سوکت (سایلنت) پوش فیت پلیران به قطر ۱۶۰ میلیمتر

به طول ۳۰ سانتیمتر  ………………  ۶۸۷٫۱۸۰ ریال

به طول ۵۰ سانتیمتر  ………………  ۱٫۱۴۵٫۱۵۰ ریال

به طول ۱۰۰ سانتیمتر  ………………  ۲٫۶۹۵٫۱۵۰ ریال

به طول ۲۰۰ سانتیمتر  ………………  ۴٫۰۴۶٫۶۳۰ ریال

به طول ۳۰۰ سانتیمتر  ………………  ۶٫۰۷۰٫۰۹۰ ریال

 

لیست قیمت لوله های پوش فیت سایلنت

 

لوله دوکسر سوکت (سایلنت) پوش فیت پلیران به قطر ۵۰ میلیمتر

به طول ۵۰ سانتیمتر  ………………  ۲۴۲٫۸۲۰ ریال

به طول ۱۰۰ سانتیمتر  ………………  ۵۳۵٫۵۳۰ ریال

به طول ۲۰۰ سانتیمتر  ………………  ۱٫۰۱۴٫۲۰۰ ریال

به طول ۳۰۰ سانتیمتر  ………………  ۱٫۵۲۶٫۸۱۰ ریال

لوله دوکسر سوکت (سایلنت) پوش فیت پلیران به قطر ۱۲۵میلیمتر

به طول ۵۰ سانتیمتر  ………………  ۸۲۰٫۷۳۰ ریال

به طول ۱۰۰ سانتیمتر  ………………  ۱٫۵۲۱٫۳۷۰ ریال

به طول ۲۰۰ سانتیمتر  ………………  ۲٫۶۲۳٫۸۹۰ ریال

به طول ۳۰۰ سانتیمتر ………………   ۳٫۵۴۳٫۶۲۰ ریال

لوله دوکسر سوکت (سایلنت) پوش فیت پلیران به قطر ۱۶۰ میلیمتر

به طول ۵۰ سانتیمتر  ………………  ۱٫۲۲۱٫۲۸۰ ریال

به طول ۱۰۰ سانتیمتر  ………………  ۲٫۷۷۳٫۶۲۰ ریال

به طول ۲۰۰ سانتیمتر  ………………  ۴٫۳۱۵٫۶۸۰ ریال

به طول ۳۰۰ سانتیمتر ………………  ۶٫۴۷۳٫۲۶۰ ریال

 

 

صفحات و نوشته های مرتبط با این نوشته:

لیست قیمت محصولات جوشی پلیران اتصال

آشنایی با سه راه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران اتصال

آشنایی با سه راه ۸۷ درجه پوش فیت پلیران اتصال

خرید و فروش تخصصی شیر آلات و اتصالات صنعتی آب

خرید و فروش تخصصی شیرآلات صنعتی میراب

آشنایی با استاپر پوش فیت سایلنت پلیران اتصال

 

لیست قیمت لوله های پوش فیت سایلنت

تماس پلیران

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*