قیمت جوشی سال ۹۶

لیست قیمت جدید سال ۹۶ برخی از اتصالات جوشی پلیران

 لیست قیمت سال ۹۶ شامل قیمت جوشی پلیران  فاضلابی به شرح زیر می باشد.

برای دریافت پیش فاکتور و تخفیف ها لطفا لیست درخواست خود را ارسال نمایید .

همچنین می توانید برای دریافت لیست کامل قیمت اتصالات پلیران با ما تماس بگیرید.

قیمت موفه کوتاه جوشی:

سایز ۵۰  ………………………….  ۷۹٫۵۷۰ ریال

سایز ۶۳  ………………………….  ۱۲۱٫۷۹۰ ریال

سایز ۷۵  ………………………….  ۱۳۶٫۹۳۰ ریال

سایز ۹۰  ………………………….  ۱۷۲٫۶۵۰ ریال

سایز ۱۱۰  ………………………..  ۲۴۴٫۱۱۰ ریال

سایز  ۱۲۵  ……………………….  ۳۳۳٫۳۳۰ ریال

سایز  ۱۶۰  ……………………….  ۴۳۸٫۳۳۰ ریال

موفه بلند جوشی :

سایز ۶۳  ………………………….  ۱۷۲٫۶۵۰ریال

سایز ۷۵  ………………………….  ۱۷۷٫۴۷۰ ریال

سایز ۹۰  ………………………….  ۲۰۲٫۳۹۰ ریال

سایز ۱۱۰  ………………………..  ۲۶۱٫۸۷۰ ریال

سایز ۱۲۵  ………………………..  ۳۵۷٫۰۹۰ ریال

سایز ۱۶۰  ………………………..  ۴۹۴٫۰۶۰ ریال

سایز ۲۰۰  ………………………..  ۲٫۵۵۵٫۲۷۰ ریال

سایز ۲۵۰  ………………………..  ۳٫۱۹۴٫۰۸۰ ریال

قیمت سیفون جوشی poliran:

سایز ۵۰  …………………………  ۷۱٫۴۶۰ ریال

سایز ۶۳  …………………………  ۱۵۴٫۷۴۰ ریال

سایز ۷۵  …………………………  ۲۷۳٫۷۱۰ ریال

سایز ۹۰  …………………………  ۳۵۱٫۲۱۰ ریال

سایز ۱۱۰  ……………………….  ۴۲۲٫۵۸۰ ریال

قیمت دریچه بازدید جوشی polyran:

سایز ۱۱۰  ………………………  ۱۲۳٫۹۶۰ ریال

 قیمت جوشی پلیران

زانو جوشی ۴۵ درجه پلیران :

سایز ۵۰  ……………………….  ۱۴٫۸۷۰ ریال

سایز ۶۳  ……………………….  ۲۸٫۰۱۴ ریال

سایز ۷۵  ……………………….  ۵۹٫۵۷۰ ریال

سایز ۹۰  ……………………….  ۸۸٫۷۳۰ ریال

سایز ۱۱۰  ……………………..  ۱۰۶٫۰۷۰ ریال

سایز ۱۲۵  ……………………..  ۳۵۴٫۴۷۰ ریال

سایز ۱۶۰  ……………………..  ۴۲۹٫۱۰۰ ریال

 قیمت جوشی پلیران

زانو جوشی ۹۰ درجه پلی ران :

سایز ۵۰  ………………………  ۱۵٫۷۹۰ ریال

سایز ۶۳  ………………………  ۳۳٫۷۸۰ ریال

سایز ۷۵  ………………………  ۶۷٫۶۶۰ ریال

سایز ۹۰  ………………………  ۱۰۱٫۱۸۰ ریال

سایز ۱۱۰  …………………….  ۱۱۰٫۹۸۰ ریال

سایز ۱۲۵  …………………….  ۳۴۵٫۲۰۰ ریال

سایز ۱۶۰  …………………….  ۵۰۵٫۹۵۰ ریال

تلفن فروش پلی ران اتصال

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*