عایق کاری لوله ها

عایق های حرارتی و عایق کاری لوله ها

عایق کاری لوله ها

عایق کاری مناسب لوله ها، متاثر از عوامل متعددی است که از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

۱- ضریب انتقال حرارت (k-value) یا ضریب مقاومت حرارتی (R-value)

۲- ضریب تابش سطح (emissivity)

۳- مقاومت در مقابل بخار (u-value)

۴- ضخامت عایق

۵- چگالی عایق

عوامل دیگری نیز در عایق کاری لوله ها دخیل هستند مانند: درصد رطوبت محیط و یا مقدار و فضای باز بین عایق ها که پرداختن به آنها از حوصله این متن خارج است.

همچنین می توان فهرست کاملی از عوامل دخیل در عایق کاری لوله ها را دراستانداردها مانند EN ISO 23993 یافت.

 

عایق کاری لوله ها

میزان جریان حرارت و ضریب مقاومت حرارتی (R-value)

بر اساس استانداردهای ASTM C 680 و EN ISO 12241 مقدار میزان انتقال حرارت از طریق رابطه زیر محاسبه می شود.

عایق کاری لوله ها

EQ pipe insulation .1

که در آن:

عبارت Θiدمای داخلی لوله و Θa دمای خارجی لوله و محیط RT مجموع مقاومت حرارتی همه لایه های عایق روی لوله به اضافه مقاومت حرارت سطوحی خارجی و داخلی خود لوله هستند.

برای محاسبه میزان انتقال حرارت، اول لازم است مقاومت حرارتی هر لایه عایق را محاسبه نمود.

ضریب مقاومت حرارتی عایق با پارامترهای متعددی چون ضخامت، دمای متوسط کاری، قطر خارجی لوله، ضریب انتقال حرارت (k-value) تغییر می کند.

در حالت ساده شده، می توان ضریب مقاومت حرارتی هر لایه عایق را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد:

عایق کاری لوله ها

EQ pipe insulation .2

که در آن:

عبارت D0 بیانگر قطر خارجی عایق، Di بیانگر قطر داخلی عایق و λ بیانگر ضریب انتقال حرارت عایق در دمای متوسط کاری است.

محاسبه ضریب مقاومت حرارتی سطوح داخلی و خارجی لوله ها، پیچیده بوده و نیازمند در اختیار داشتن ضریب انتقال حرارت سطوح داخلی و خارجی لوله است که این ضرایب با روش های تجربی بدست آمده و در استانداردهای مختلف متفاومت هستند.

برای توضیحات بیشتر در مورد تخمین ضریب انتقال حرارت سطوح داخلی و خارجی لوله به استانداردهای ASTM C 680 و EN ISO 12241 مراجعه فرمایید

تشخیص خوب یا بد بودن لوله پلی اتیلن

تعمیر لوله های پلی اتیلن بدون جوشکاری

اجرای سیستم فاضلاب پوش فیت

.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*