طول مناسب لوله تیپ

این مطلب درباره انتخاب طول مناسب نوار یا لوله تیپ در مزرعه است و به شما کمک میکند در زمینه چگونگی اجرای تیپ به صورت شخصی و برای زمین کشاورزی خودتان تصمیم مناسب بگیرید.

در انتخاب طول مناسب نوارهاي تيپ در يك مزرعه گندم، علاوه بر بررسي هاي فني و مسايل هيدروليكي – كه توسط طراح پروژه انجام  ميشود -عواملي نظير شيب زمين،بافت خاك و فاصله قطره چکانهای  روي نوار یا لوله تيپ يا تعداد خروجي هاي آب نقش دارند.

نوار تیپ پلیران

علاوه بر اين، نياز است كه شيب زمين و جهت قرارگيري تيپ بر روي زمين از لحاظ هم راستايي با شيب غالب مزرعه تعيين گردد. چنانچه نوارهاي تيپ در خلاف جهت شيب زمين و يا اصطلاحاً در سربالايي قرار بگيرند، داراي شيب مثبت و چنانچه هم جهت با شيب زمين و يا اصلاحاً در سرپاييني قرار بگيرند، داراي شيب منفي خواهند بود. بديهي است كه شيب منفي ميتواند تاثير فزاينده داشته و به افزايش طول مجاز تيپ كمك كند.

و بر عكس، شيب مثبت لوله تيپ، طول مجاز را كاهش خواهد داد. بعنوان مثال براي يك مزرعه با خاك متوسط یا لومي كه زمين نيز فاقد شيب باشد -مسطح-، طول مناسب لوله تيپ بين ۸۵ تا ۱۱۳ متر خواهد بود. چنانچه در همين مزرعه، زمين شیبدار باشد و در بخشهايي از مزرعه بخواهيم نوارهاي تيپ را در سربالايي قرار دهيم -شيب مثبت- ،طول مناسب لوله تيپ به ۶۲ تا ۹۴ متر كاهش خواهد يافت. بطور مشابه، طول مناسب تيپ در سرازير يهاي اين مزرعه به ۱۰۵ تا ۱۲۷ متر قابل افزايش خواهد بود. توجه شود كه حداكثر شيب زمين براي اجراي سيستم آبياري تيپ در حدود ۱ درصد يا ۱۰ در هزاراست كه در صورت بيشتر شدن از اين حد، ميتواند باعث غيريكنواختي توزيع فشار در نقاط مختلف مزرعه و در نهايت، باعث غيريكنواختي دبي خروجي از روزنه  ها و پخش آب در مزرعه شود.

برای اطلاعات در مورد محصولات پلیران و خرید لوله و اتصالات پلی اتیلنی مارک پلیران اتصال با ما تماس بگیرید.

یک نظر

 1. FCB&A Amucio Abogados
  ۱۴۵ Calle Collon, 249, 1º ۲۸۵۰۵ Madrid Spain
  Tel: +34-612-557-342 ; Fax: +34 -919-019-443

  Sehr Geehrter ,
  Ich möchte mich zum ersten Mal vorstellen, ist mein Name Rechtsanwalt Sergio Dumas, und ich möchte wissen, Ob Sie den Brief erhalten, den ich Ihnen vorher schickte.
  Ich habe irgendeine wichtige Mitteilung für Sie und ich mag sie mit Ihnen in meiner folgenden E-Mail besprechen, sobald ich Ihre Antwort empfange.
  Treten Sie mit mir bitte in Verbindung, wenn Sie für weitere Erklärungen interessiert sind.
  Mit freundlichen Grüßen,

  Herr Sergio Dumas

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*