تغییرات طولی ناشی از دما در سیستم پوش فیت پلیران

تغییرات طولی ناشی از دما در سیستم پوش فیت پلیران

 تغییرات دمای پوش فیت

پوش فیت پلیران (پلی پروپیلن) هم مانند سایر مواد دچار  تغییرات دمای پوش فیت میشود و به عبارتی  در اثر تغییرات دما منقبض و یا منبسط می شود. افزایش دما با افزایش طول و کاهش آن با کوتاه تر شدن طول لوله همراه است.

ضریب انبساطی طولی پوش فیت پلیران (پلی پروپیلن) مصرفی در ساخت پوش فیت پلیران معادل c 0-1 4-10*1/1 است.

بدین معنی که هر متر از لوله و اتصالات ساخته شده از این ماده به ازاء هر درجه سانتی گراد تغییر دما به اندازه ی ۱۱/۰ میلی متر تغییر طول خواهد داشت .

در مقایسه ، ضریب انبساط طولی پلی اتیلن c 0-1 4-10*9/1 یعنی حدودا ۷/۱ برابر بیشتر از پوش فیت پلیران (پلی پروپیلن) می باشد.

تغییرات دمای پوش فیت

رابطه کلی تغییر طول و دما  :

TL = L. λ .

که در آن :

L =  تغییرات طول بر حسب میلی متر

L =  طول اولیه لوله بر حسب متر

λ =  ضریب انبساط حرارتی بر حسب میلی متر بر متر در هر درجه سانتی گراد (۱۱/۰ برای PP و ۱۹/۰ برای PE)

T∆ =  تفاوت بین حرارت اولیه و ثانویه در شرایط کاری بر حسب سانتی گراد

پوش فیت

 لوله و اتصالات سیستم پوش فیت پلیران هم مانند تمامی سیستم های دیگری که از استاندارد DIN 19560 پیروی می کنند.

برای استفاده در داخل ساختمان طراحی و ساخته شده است از این رو با توجه شرایط دمای درون ساختمان ها و گسترده نبودن طیف تغییرات حرارتی در پسآب خروجی از سرویس ها و تجهیزات بهداشتی، تغییرات طول در اجزاء سیستم هم چنان قابل توجه نخواهد بود.

و در نتیجه استفاده از این نوع لوله ها هم برای توالت با دمای پسآب خروجی ۲۰ – ۱۵ درجه سانتی گراد و هم برای ماشین ظرف شویی یا سینک آشپزخانه که دمای پسآب آنها ممکن است تا ۷۰ درجه سانتی گراد برسد بدون هیچ گونه محدودیتی مورد توصیه قرار گرفته است.

از طرفی با توجه به وجود سوکت های متعدد ، تغییرات طولی در سیستم پوش فیت پلیران اصولا دارای اهمیت قابل توجهی نخواهد بود.

در هر حال باید توجه شود که همیشه تغییرات دما با افزایش طول همراه نیست بلکه در شرایطی کاهش طول هم ممکن است دیده شود. نصب و اجرای این سیستم گرچه بسیار آسان است ، اما برای بدست آوردن سیستمی بدون مشکلات بعدی ، کار باید با دقت و منطبق با تکنیک های توصیه شده انجام پذیرد.

همواره در نظر داشته باشید :

تغییرات دمای پوش فیت با توجه به انبساط حرارتی و برای میسر ساختن حرکت لوله ها، پس از آن که لوله تا انتها به درون سوکت رانده شد، دور آن را با یک قلم ضد آب علامت گذاری کرده وسپس به اندازه ۱۰ سانتی متر لوله را بیرون بکشید ، پس از پایان کار و قبل از نشست نهایی از وجود علامت در کنار سوکت ها مطمئن شوید.

(توصیه ی فوق مربوط به حالتی است که طول لوله ی وارد به سوکت بیش از یک متر باشد.)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*