انتخاب فاصله مناسب نوارآبیاری

این مطلب درباره انتخاب فواصل مناسب نوارهای آبیاری و قطره چکانهای نوار تیپ از یکدیگر است . با خواندن این متن میتوانید اطلاعات خود را در زمینه آبیاری نواری با نوارهای تیپ بالا ببرید. البته این متن بخش از سری متن های ما در مورد آبیاری نواری است که آنها را میتوانید در بخش مقالات آموزشی مطالعه نمایید.

فاصله نوارهاي تيپ از همديگر در حقيقت معادل با فاصله بين محلهاي اتصال تيپ به لوله نيمه  اصلي با مانيفولد و يا فواصل نصب بستهاي ابتدايي بر روي مانيفولد خواهد بود. براي يك مزرعه گندم ، انتخاب فواصل نوارهاي تيپ از همديگر به روش كاشت و بافت خاك وابسته خواهد بود. كاشت بذر گندم عمدتاً به صور تهاي پخشي و يا مکانیزه انجام ميشود. در كشت پخشي، بذر گندم هم بصورت دستي یعنی دستپاش و هم با استفاده از دستگاههای سانتريفيوژ كاشت ميشود و فرض بر این است که تمامي بخشهاي زمين با يك تراكم مناسب از بذر پوشيده  ميشوند. در حالي كه در روش مکانیزه کشت با استفاده از دستگاههای خط يكار و یا ردیفکار که به طور مرسوم به خطوط یا شيارهاي موازي يكديگر نياز است، انجام ميشود.

فواصل كشت خطي برای گیاهان زراعی مختلف، تابعي از خصوصيات خاك مزرعه و الگوي رشد گیاه زراعی است، با این حال بسته به نوع دستگاه خط يكار، این فواصل برای گندم ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر در نظر گرفته میشود.

براي هر دو روش كشت ، پخشي و مکانیزه ، نوارهاي آبياري تيپ بايد طوري پهن شوند تا تمامي سطح مزرعه پس از آبياري و يا حداكثر يك روز پس از قطع آبياري مرطوب گردد. اما در کشتهای ردیفی گندم، قراردادن لول ههاي تيپ مجزا براي تمامي خطوط كشت كه فاصله ۱۵ تا ۲۰ سانتيمتري دارند ، عملاً اقتصادي نبوده و لذا بايد بصورت دو در ميان و يا سه در ميان بسته به بافت خاك مزرعه كه در ادامه تشريح میشود اينكار صورت گيرد.

بنابراين در اين روش كاشت، تنها تعدادي از خطوط كشت مستقيماً توسط لوله تيپ آبياري شده و خطوط كشت واقع در بين دو رديف لوله، از طريق پيشروي جبهه رطوبتي به طرفين آن، تكميل  ميگردد.

روش آبیاری نوار تیپ
نوار تیپ پلیران

در هر دو روش كشت، فواصل لوله هاي آبياري تيپ از همديگر و همچنين فواصل روزنه هاي روي لوله دریپرها یا قطره چكانها وابسته به بافت خاك مزرعه بوده كه براي انتخاب فاصله مناسب،  ميتوان از جدول ۱ استفاده نمود. در اين جدول، فواصل مناسب نوارهاي تيپ و همچنين فواصل قطره چكانها براي آبياري يك مزرعه گندم بر اساس بافت خاك مزرعه ارائه شده است. بعنوان مثال، در يك مزرعه گندم با بافت خاك متوسط، توصيه ميشود كه فواصل نوارهاي تيپ از همديگر در حدود ۴۰ سانتيمتر بوده و لول ههاي آبياري تيپ نيز داراي قطره چكانهايي با فواصل تقريبي ۲۰ سانتيمتر از همديگر باشند. در چنين شرايطي و براي هر هكتار زمين، به ۲۵ هزار متر لوله تيپ نياز خواهد بود كه بايستي با در نظر گرفتن شرايط كشاورز و صرفه اقتصادي موضوع، اين لوله ها تهيه و طبق دستورالعمل مربوطه در مزرعه نصب گردند. بديهي است كه در فاصله بين دو نوار تيپ، ميتواند دو و يا سه رديف كشت گندم وجود داشته و تابع روش كاشت و تراكم بذر ميباشد.

این مطلب ادامه خواهد داشت و در بخش های بعدی در همین وب سایت یعنی وب سایت فروش محصولات پلی ران اتصال http://پلیران.com/ارائه میگردد.

برای مقایسه قیمت های نوار تیپ در ایران و نوارهای خارجی در خارج از کشور به این صفحه از وب سایت آمازون سر بزنید.https://www.amazon.com/Drip-Irrigation-Gardening-12-Dripper-Spacing-1-Roll-1-x/dp/B00J40L3CG

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*