شکل مناسب آبیاری نواری یا تیپ

در این متن میخواهیم در باری الگو و شکل مناسب چینش لوله ها و لترال ها در آبیاری نواری یا سیستم نوار آبیاری صحبت کنیم. به این دلیل باید دانست که منظور از الگوي مناسب سيستم تيپ، مسير و جهت قرارگيري لوله هاي اصلي و فرعي و همچينن امتداد لوله هاي تيپ در يك مزرعه گندم است كه عمدتاً توسط طراح سيستم آبياري انتخاب ميگردد. در تعيين الگوي مناسب سيستم تيپ براي يك مزرعه گندم، عواملي نظير روش كاشت، ابعاد و شكل مزرعه و شيب ببندي زمين نقش دارند. بعنوان مثال ، در صورت كاشت گندم بصورت پخشي ، چنانچه مرزهاي آبياري از قبل در مزرعه ايجاد شده است، اجراي تيپ یا آبیاری نواری در موازات مرزهاي آبياري مناسب تر از اجراي آن در راستاي عمود بر مرزهاي آبياري خواهد بود. اين كار مانع از فاصله گرفتن نوارها خریداری شده از هر مارکی از سطح خاك شده كه ضمن كمك به توزيع يكنواخت تر آب در امتداد نوارها، احتمال بادبردگي و جابجايي تيپ را كاهش ميدهد.

شکل اجرای تیپ

در صورت قراردادن لوله هاي تيپ در جهت عمود بر رديفهاي كشت، پيشنهاد ميشود كه با عبوردادن لوله تيپ از داخل خاكريزها ، ضمن كمك به استقرار تيپ بر روي سطح خاك، از ايجاد شيب در لوله تيپ و حركت احتمالي آب در شيار روي سطح لوله تيپ و ايجاد غيريكنواختي در توزيع آب جلوگيري شود.

بطور عمومي در آبیاری نواری ، امتداد مناسب براي پهن كردن نوارهاي تيپ در راستاي شيب مزرعه و هم جهت با باد غالب منطقه است. در صورت كاشت رديفي گندم، پيشنهاد ميشود كه نوارهاي تيپ هم جهت با رديفهاي كشت بوده و حتی الامکان در داخل شيارها قرار گيرند.

تلفن فروش پلی ران اتصال

برای آشنایی و خرید محصولات با کیفیت پلی اتیلنی با مارک پلیران اتصال لطفا با شماره ها فروشگاه پلیران اتصال – آوین گستر تماس بگیرید. کارشناسان ما با شما گفتگو خواهند داشت و قیمت و پیش فاکتور مد نظرتان را به شما ارائه مینمایند.

نوار تیپ پلیران

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*