استفاده از قطره چکان برای جلوگیری از بحران آب

استفاده از قطره چکان برای چیست؟

بحران آب يکي از مسايل اساسي مناطق خشک و نيمه خشک مانند ايران است. اين وضعيت در سال هاي اخير به دليل وقوع پديده خشک سالي حادتر شده است. بنابراين استفاده از آب هاي نامتعارف، در جايي که آب با کيفيت مناسب در دسترس نيست، رو به فزوني است.

يکي از اين منابع، پساب شهري است ولي استفاده از آن نياز به مديريت خاصي دارد که ضمن بهره گيري مطلوب از آن مخاطرات زيست محيطي و بهداشتي را به دنبال نداشته باشد. استفاده از پساب در آبياري قطره اي علاوه بر حل مشکل کمبود آب به طور هم زمان مساله آلودگي محیط زيست و دفع فاضلاب را نيز مرتفع مي نمايد.

اصلي ترين مشکل در آبياري قطره اي گرفتگي قطره چکان هاست که به هنگام استفاده از پساب تشديد مي شود. براي ارزيابي و مقايسه انواع قطره چکان های متداول مورد استفاده در سيستم هاي آبياري قطره اي خصوصيات هيدروليکي چهار نوع قطره چکان طولاني مسير داخل خطي (اصفهان قطره)، ميکروفلاپر، توربوپلاس و یوروکي که همگي دبي 4 ليتر در ساعت داشتند استفاده شد.

در هر سيستم داراي يک لوله نيمه اصلي و يک لوله فرعي از جنس پلي اتيلن به قطرهاي 32 و 16 ميلي متر بود. هر سيستم شامل سه زير سيستم و هر زير سيستم داراي چهار لوله فرعي بود که روي هر لوله فرعي تعداد 16 عدد از هر کدام از قطره چکان هاي مورد آزمايش نصب شد. زمان کار روزانه سيستم ها 6 ساعت در نظر گرفته شد.

نتایج پژوهش استفاده از قطره چکان های مختلف

نتايج نشان داد که هم کيفيت آب و هم نوع قطره چکان در کاهش دبي موثر است. استفاده از پساب، باعث کاهش بيشتر دبي قطره چکان ها شده که اثر آن در کاهش دبي در مقايسه با استفاده از آب زيرزميني در سطح 5 درصد معني دار مي باشد.

کاهش دبي قطره چکان طولاني مسير داخل خطي در هر کيفيت آب نسبت به ديگر قطره چکان ها بيشتر بوده که اختلاف آنها در سطح 5 درصد معني دار مي باشد. براي پساب، هم در ابتدا و هم در انتهاي آزمايش ها قطره چکان هاي يوروکي و طولاني مسير داخل خطي به ترتيب داراي بيشترين و کمترين يک نواختي پخش بودند.

براي آب زيرزميني در شروع آزمايش ها قطره چکان يوروکي بيشترين و قطره چکان توربوپلاس کمترين يک نواختي پخش را داشت و در انتهاي آزمايش ها بيشترين و کمترين يک نواختي پخش را به ترتيب قطره چکان هاي يوروکي و طولاني مسير داخل خطي داشتند.

در مجموع، قطره چکان يوروکي به هنگام استفاده از آب چاه بيشترين يک نواختي پخش و قطره چکان داخل خط به هنگام استفاده از پساب کمترين يک نواختي پخش را داشت.

حساسيت قطره چکان هاي ميکروفلاپر و توربوپلاس به تغيير فشار بسيار کم است.

اين موضوع برتري اين قطره چکان ها را براي کاربرد در اراضي شيب دار و با توپوگرافي نامناسب نسبت به ديگر قطره چکان هاي مورد بررسي نشان مي دهد.

چگونگی کار خروجیها یکی از عوامل اصلی تعیین کننده راندمان یک سیستم آبیاری قطره ای است.

در طراحی اینگونه سیستمها برای رسیدن به راندمان آبیاری بالا قطره چکانهای مورد استفاده باید از یکنواختی بالایی برخوردار باشند. متأسفانه واقعیت امر حکایت از عدم یکنواختی در اکثر سیستمهای طراحی و بهره برداری شده می نماید. مشخص نمودن پارامترهای هیدرولیکی قطره چکانها کمک مؤثری به طراحی بهینه نموده و باعث بهبود کارآیی آبیاری قطره ای می شود.

در این تحقیق خصوصیات فنی و هیدرولیکی انواع قطره چکانهای ساخت داخل و خارج کشور مورد ارزیابی قرار گرفت، قطره چکان های مورد مطالعه در این تحقیق 9 نمونه (هفت نمونه ساخت داخل و دو نمونه ساخت خارج) و از هر نمونه 48 عدد بطور تصادفی از میان 100 عدد قطره چکان انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفت.

از قطره چکانهای انتخابی پنج نمونه طولانی مسیر (long path)، دو نمونه تنظیم کننده فشار (pressure compensating) و دو نمونه روزنه ای (orifice) ساده می باشند.

پارامتر های آزمایش و مقایسه

پس از انجام آزمایش های لازم پارامترهایی نظیر توان جریان (x)، ضریب تناسب قطره چکان (k)، رابطه دبی فشار (q-h)، ضریب تغییرات ساخت قطره چکان (Cv)، یکنواختی پخش (EU) حداکثر تغییرات فشار مجاز در سیستم (Dh/h)، ضریب تغییرات تخلیه قطره چکان (Vqs)، یکنواختی آماری (Us)، ضریب تغییرات تخلیه قطره چکان از جنبه هیدرولیکی (Vqh) و ضریب تغییرات عملکرد قطره چکان (Vpf) در محدوده فشاری 5 الی 20 متر تعیین گردیدند.

پارامترهای حاصله بر اساس استانداردهای ASAE)) سیستمهای آبیاری میکرو (Micro-irrigation) ارزیابی گردیدند.

استفاده از قطره چکان

دریپر یا قطره چکان خود تنظیم

پارامترهای (?h/h,EU,Cv,k,x) در شش بار فشار مختلف (5، 8، 10، 12، 15 و m20) بصورت تفکیکی مشخص و مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس برای تعیین رابطه بهینه دبی- فشار از چهار معادل نمائی- توان، لگاریتمی، خطی استفاده و بهترین معادله انتخاب گردید. پارامترهای ارزیابی عملکرد قطره چکان نظیرVqf,Vqh,Us,Vqs با استفاده از 16 عدد از هر قطره چکان در محدوده با فشار 10 الی 12 متر با توجه به خصوصیات هیدرولیکی قطره چکانها مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت پس از انجام آزمایشهای لازم و تعیین کلیه پارامترهای فوق الذکر، قطره چکانهای نمونه بر اساس تعاریف طبقه بندی توصیف شده بر حسب عبارات (عالی، خوب (متوسط)، نسبتا خوب (مرز خوب و ضعیف)، ضعیف، غیر قابل قبول) تفسیر و مورد ارزیابی قرار گرفت.

در ارزیابی بعمل آمده از 9 نمونه قطره چکان مورد آزمایش، سه نمونه عالی، یک نمونه در حد خوب، یک نمونه در حد ضعیف تا غیر قابل قبول و سه نمونه غیر قابل قبول مشاهده گردید.

خرید و استعلام قیمت

برای خرید قطه چکان های پلیران اتصال و نیز برای خرید دریپرهای خارجی مانند نتافیم و یروردریپ با ما تماس بگیرید.

تلفن فروش پلی ران اتصال

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

سوالی دارید؟ در واتس اپ گفت و گو کنید
گفت و گو در واتس اپ
سلام! برای چت در WhatsApp روی پشتیبان آنلاین کلیک کنید.